Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Garden Village

Cyngor Bwrdeistref Sirol - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2012

Garden Village - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd Andy Williams Llafur Cymru 643 73% Wedi'i ethol
Gerald Martin Craddock Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 121 14% Heb ei ethol
Charles William Henry Dodman Plaid Annibyniaeth y DU 65 7% Heb ei ethol
Nicola Gaye Wilson Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru. 55 6% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 884
Etholaeth 1652
Number of ballot papers issued 888
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Y nifer a bleidleisiodd 54%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Y Cynghorydd Andy Williams 73% Wedi'i ethol
Gerald Martin Craddock 14% Heb ei ethol
Charles William Henry Dodman 7% Heb ei ethol
Nicola Gaye Wilson 6% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Marciau ychwanegol1
Ddi-rym3
Cyfanswm a wrthodwyd4