Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Esclusham

Cyngor Bwrdeistref Sirol - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2012

Esclusham - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd Mark Pritchard Diwrthwynebiad Wedi'i ethol