Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer De Y Waun

Cyngor Bwrdeistref Sirol - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2012

De Y Waun - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd Terry Evans Annibynnol - 466 59% Wedi'i ethol
Barry Evans Llafur Cymru 320 41% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 786
Etholaeth 1584
Number of ballot papers issued 788
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Y nifer a bleidleisiodd 50%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Y Cynghorydd Terry Evans 59% Wedi'i ethol
Barry Evans 41% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Marciau ychwanegol1
Ddi-rym1
Cyfanswm a wrthodwyd2