Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Cartrefle

Cyngor Bwrdeistref Sirol - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2012

Cartrefle - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd Ronnie Prince Annibynnol - 461 79% Wedi'i ethol
Brian Halley Llafur Cymru 124 21% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 585
Etholaeth 1772
Number of ballot papers issued 588
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Y nifer a bleidleisiodd 33%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Y Cynghorydd Ronnie Prince 79% Wedi'i ethol
Brian Halley 21% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Ddi-rym2
Cyfanswm a wrthodwyd2