Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Brynyffynnon

Cyngor Bwrdeistref Sirol - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2012

Brynyffynnon - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd Phil Wynn Annibynnol - 387 57% Wedi'i ethol
Adam Harvey Llafur Cymru 293 43% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Cyfanswm Pleidleisiau 680
Etholaeth 2605
Number of ballot papers issued 682
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Y nifer a bleidleisiodd 26%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Y Cynghorydd Phil Wynn 57% Wedi'i ethol
Adam Harvey 43% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Marciau ychwanegol1
Ddi-rym1
Cyfanswm a wrthodwyd2