Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Brymbo

Cyngor Bwrdeistref Sirol - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2012

Brymbo - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd Paul Rogers Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru. 578 59% Wedi'i ethol
Phillip Michael Shone Llafur Cymru 267 27% Heb ei ethol
Anthony Leslie Birch Annibynnol - 135 14% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 980
Etholaeth 3034
Number of ballot papers issued 984
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Y nifer a bleidleisiodd 32%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Y Cynghorydd Paul Rogers 59% Wedi'i ethol
Phillip Michael Shone 27% Heb ei ethol
Anthony Leslie Birch 14% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Marciau ychwanegol1
Ddi-rym1
Cyfanswm a wrthodwyd2