Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Bronington

Cyngor Bwrdeistref Sirol - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2012

Bronington - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd J R Skelland Ceidwadwyr Cymreig 587 66% Wedi'i ethol
Robert Ian Williams Llafur Cymru 226 26% Heb ei ethol
Bruce Simon Spearing Roberts Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 70 8% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 883
Etholaeth 2541
Number of ballot papers issued 887
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Y nifer a bleidleisiodd 35%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Y Cynghorydd J R Skelland 66% Wedi'i ethol
Robert Ian Williams 26% Heb ei ethol
Bruce Simon Spearing Roberts 8% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Ddi-rym4
Cyfanswm a wrthodwyd4