Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Acton

Cyngor Bwrdeistref Sirol - Dydd Iau, 3ydd Mai, 2012

Acton - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd Geoff Lowe Llafur Cymru 558 79% Wedi'i ethol
Andrew James Whitfield Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 144 21% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 702
Etholaeth 2381
Number of ballot papers issued 712
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 10
Y nifer a bleidleisiodd 30%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Y Cynghorydd Geoff Lowe 79% Wedi'i ethol
Andrew James Whitfield 21% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Marciau ychwanegol5
Ddi-rym5
Cyfanswm a wrthodwyd10