Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gwersyllt (North / Gogledd)

Cymuned - Etholiadau Lleol - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Gwersyllt (North / Gogledd) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Martyn Davies Diwrthwynebiad Wedi'i ethol
Gwenfair Lloyd Jones Plaid Cymru Diwrthwynebiad Wedi'i ethol
Sharon Louise Thomas Annibynnol - Diwrthwynebiad Wedi'i ethol
Ben Whitehouse Llafur Cymru Diwrthwynebiad Wedi'i ethol
Harold Dennis Wynne Llafur Cymru Diwrthwynebiad Wedi'i ethol