Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gresford /Gresffordd (Marford/Hoseley)

Cymuned - Etholiadau Lleol - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Gresford /Gresffordd (Marford/Hoseley) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Beryl Louise Blackmore Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Diwrthwynebiad Wedi'i ethol
Julie Louise Blackmore Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Diwrthwynebiad Wedi'i ethol
Mike Edwards Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Diwrthwynebiad Wedi'i ethol
Russell Gilmartin Diwrthwynebiad Wedi'i ethol
Michael Harriman Diwrthwynebiad Wedi'i ethol
James Robert Hobbley Annibynnol - Diwrthwynebiad Wedi'i ethol