Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Broughton (Gwenfro)

Cymuned - Etholiadau Lleol - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Broughton (Gwenfro) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Fred Derbyshire Diwrthwynebiad Wedi'i ethol
Fred Prince Diwrthwynebiad Wedi'i ethol
Nigel Williams Annibynnol - Diwrthwynebiad Wedi'i ethol