Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gwersyllt Dwyrain a De / Gwersyllt East and South

Bwrdeistref Sirol - Etholiadau Lleol - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Gwersyllt Dwyrain a De / Gwersyllt East and South - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd D J Griffiths Annibynnol - 826 36% Wedi'i ethol
Tina Joanne Mannering Annibynnol - 531 23% Wedi'i ethol
Bernie McCann Annibynnol - 508 22% Heb ei ethol
Michael John Henry Mackenzie Llafur Cymru 454 20% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2319
Etholaeth 3672
Number of ballot papers issued 1374
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Y nifer a bleidleisiodd 37%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Y Cynghorydd D J Griffiths 36% Wedi'i ethol
Tina Joanne Mannering 23% Wedi'i ethol
Bernie McCann 22% Heb ei ethol
Michael John Henry Mackenzie 20% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Marciau ychwanegol1
Ddi-rym5
Cyfanswm a wrthodwyd6