Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Ruabon / Rhiwabon

Bwrdeistref Sirol - Etholiadau Lleol - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Ruabon / Rhiwabon - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd Mrs Dana Davies Llafur Cymru 242 28% Wedi'i ethol
Charles Devlin Annibynnol - 225 26% Heb ei ethol
Pol Wong Plaid Cymru 212 24% Heb ei ethol
Sharon Mazzarella Annibynnol - 193 22% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 872
Etholaeth 2154
Number of ballot papers issued 880
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 8
Y nifer a bleidleisiodd 41%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Y Cynghorydd Mrs Dana Davies 28% Wedi'i ethol
Charles Devlin 26% Heb ei ethol
Pol Wong 24% Heb ei ethol
Sharon Mazzarella 22% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Marciau ychwanegol2
Ddi-rym6
Cyfanswm a wrthodwyd8