Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Rossett / Yr Orsedd

Bwrdeistref Sirol - Etholiadau Lleol - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Rossett / Yr Orsedd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd Hugh Jones Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 946 83% Wedi'i ethol
Glenda Averil Kelly Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 200 17% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 1146
Etholaeth 2615
Number of ballot papers issued 1152
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Y nifer a bleidleisiodd 44%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Y Cynghorydd Hugh Jones 83% Wedi'i ethol
Glenda Averil Kelly 17% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Marciau ychwanegol2
Ddi-rym4
Cyfanswm a wrthodwyd6