Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Ponciau

Bwrdeistref Sirol - Etholiadau Lleol - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Ponciau - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd Paul H Pemberton Annibynnol - 970 44% Wedi'i ethol
Y Cynghorydd Kevin Hughes Llafur Cymru 649 29% Wedi'i ethol
Aled Rhys Roberts Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 597 27% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2216
Etholaeth 3506
Number of ballot papers issued 1471
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Y nifer a bleidleisiodd 42%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Y Cynghorydd Paul H Pemberton 44% Wedi'i ethol
Y Cynghorydd Kevin Hughes 29% Wedi'i ethol
Aled Rhys Roberts 27% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Marciau ychwanegol2
Ddi-rym2
Cyfanswm a wrthodwyd4