Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Pen-Y-Cae & Ruabon South / Pen-ycae & De Rhiwabon

Bwrdeistref Sirol - Etholiadau Lleol - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Pen-Y-Cae & Ruabon South / Pen-ycae & De Rhiwabon - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd Mrs JM Lowe Annibynnol - 451 57% Wedi'i ethol
Callum Wyn Edwards Llafur Cymru 335 43% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 786
Etholaeth 1932
Number of ballot papers issued 795
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 9
Y nifer a bleidleisiodd 41%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Y Cynghorydd Mrs JM Lowe 57% Wedi'i ethol
Callum Wyn Edwards 43% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Marciau ychwanegol1
Ddi-rym8
Cyfanswm a wrthodwyd9