Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Pant

Bwrdeistref Sirol - Etholiadau Lleol - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Pant - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
David Frederick Maddocks Dim wedi eu nodi 228 34% Wedi'i ethol
Martin Jones Annibynnol - 221 33% Heb ei ethol
Stella Matthews Llafur Cymru 194 29% Heb ei ethol
Paula Edith Williams Annibynnol - 32 5% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 675
Etholaeth 1543
Number of ballot papers issued 678
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Y nifer a bleidleisiodd 44%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
David Frederick Maddocks 34% Wedi'i ethol
Martin Jones 33% Heb ei ethol
Stella Matthews 29% Heb ei ethol
Paula Edith Williams 5% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Marciau ychwanegol3
Cyfanswm a wrthodwyd3