Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Offa

Bwrdeistref Sirol - Etholiadau Lleol - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Offa - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd R Alun Jenkins Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 267 45% Wedi'i ethol
Phil Phillips Plaid Cymru 164 28% Heb ei ethol
Merril Wolfson Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 54 9% Heb ei ethol
Steven Paul Vale Annibynnol - 43 7% Heb ei ethol
Joanna Kinch Annibynnol - 40 7% Heb ei ethol
Alan Butterworth Plaid Werdd 25 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 593
Etholaeth 1695
Number of ballot papers issued 595
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Y nifer a bleidleisiodd 35%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Y Cynghorydd R Alun Jenkins 45% Wedi'i ethol
Phil Phillips 28% Heb ei ethol
Merril Wolfson 9% Heb ei ethol
Steven Paul Vale 7% Heb ei ethol
Joanna Kinch 7% Heb ei ethol
Alan Butterworth 4% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Marciau ychwanegol1
Ddi-rym2
Cyfanswm a wrthodwyd3