Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer New Broughton

Bwrdeistref Sirol - Etholiadau Lleol - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

New Broughton - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd T Alan Edwards Annibynnol - 544 72% Wedi'i ethol
Duncan Rees Plaid Werdd 207 28% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 751
Etholaeth 2850
Number of ballot papers issued 757
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Y nifer a bleidleisiodd 27%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Y Cynghorydd T Alan Edwards 72% Wedi'i ethol
Duncan Rees 28% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Marciau ychwanegol2
Ddi-rym4
Cyfanswm a wrthodwyd6