Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Minera / Mwynglawdd

Bwrdeistref Sirol - Etholiadau Lleol - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Minera / Mwynglawdd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd David Kelly Annibynnol - Diwrthwynebiad Wedi'i ethol