Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Marford and Hoseley

Bwrdeistref Sirol - Etholiadau Lleol - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Marford and Hoseley - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Russell Gilmartin Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 548 60% Wedi'i ethol
Julie Louise Blackmore Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 193 21% Heb ei ethol
John Henry Llafur Cymru 128 14% Heb ei ethol
James Robert Hobbley Annibynnol - 38 4% Heb ei ethol
Charles William Henry Dodman Annibynnol - 11 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 918
Etholaeth 1817
Number of ballot papers issued 920
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Y nifer a bleidleisiodd 51%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Russell Gilmartin 60% Wedi'i ethol
Julie Louise Blackmore 21% Heb ei ethol
John Henry 14% Heb ei ethol
James Robert Hobbley 4% Heb ei ethol
Charles William Henry Dodman 1% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Marciau ychwanegol1
Ddi-rym1
Cyfanswm a wrthodwyd2