Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Marchwiel

Bwrdeistref Sirol - Etholiadau Lleol - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Marchwiel - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd John Pritchard Annibynnol - Diwrthwynebiad Wedi'i ethol