Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Maesydre

Bwrdeistref Sirol - Etholiadau Lleol - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Maesydre - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Paul Desmond Jones Llafur Cymru 249 44% Wedi'i ethol
Victoria Clements Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 137 24% Heb ei ethol
Aimi Waters Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 119 21% Heb ei ethol
Phil Lloyd Annibynnol - 59 10% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 564
Etholaeth 1500
Number of ballot papers issued 565
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Y nifer a bleidleisiodd 38%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Paul Desmond Jones 44% Wedi'i ethol
Victoria Clements 24% Heb ei ethol
Aimi Waters 21% Heb ei ethol
Phil Lloyd 10% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Marciau ychwanegol1
Cyfanswm a wrthodwyd1