Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Llangollen Rural / Wledig

Bwrdeistref Sirol - Etholiadau Lleol - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Llangollen Rural / Wledig - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Rondo Roberts Annibynnol - 326 45% Wedi'i ethol
Timothy Edward Hodkinson Annibynnol - 229 32% Heb ei ethol
Gareth Alun Baines Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 148 21% Heb ei ethol
Jeanie Barton Plaid Annibyniaeth y DU 15 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 718
Etholaeth 1579
Number of ballot papers issued 724
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Y nifer a bleidleisiodd 46%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Rondo Roberts 45% Wedi'i ethol
Timothy Edward Hodkinson 32% Heb ei ethol
Gareth Alun Baines 21% Heb ei ethol
Jeanie Barton 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Marciau ychwanegol1
Ddi-rym3
Cyfanswm a wrthodwyd4