Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Little Acton

Bwrdeistref Sirol - Etholiadau Lleol - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Little Acton - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd William Baldwin Annibynnol - Diwrthwynebiad Wedi'i ethol