Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Holt

Bwrdeistref Sirol - Etholiadau Lleol - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Holt - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd M G Morris Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 601 63% Wedi'i ethol
Jim Duffy Llafur Cymru 351 37% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 952
Etholaeth 2533
Number of ballot papers issued 960
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 8
Y nifer a bleidleisiodd 38%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Y Cynghorydd M G Morris 63% Wedi'i ethol
Jim Duffy 37% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Marciau ychwanegol1
Ddi-rym7
Cyfanswm a wrthodwyd8