Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gwersyllt West / Gorllewin

Bwrdeistref Sirol - Etholiadau Lleol - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Gwersyllt West / Gorllewin - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Gwenfair Lloyd Jones Plaid Cymru 428 55% Wedi'i ethol
David Glyn Edwards Llafur Cymru 225 29% Heb ei ethol
Melissa Smillie Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 130 17% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 783
Etholaeth 2205
Number of ballot papers issued 786
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Y nifer a bleidleisiodd 36%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Gwenfair Lloyd Jones 55% Wedi'i ethol
David Glyn Edwards 29% Heb ei ethol
Melissa Smillie 17% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Ddi-rym3
Cyfanswm a wrthodwyd3