Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Gwersyllt North / Gogledd

Bwrdeistref Sirol - Etholiadau Lleol - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Gwersyllt North / Gogledd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Barrie Warburton Annibynnol - 282 40% Wedi'i ethol
Ben Whitehouse Llafur Cymru 195 28% Heb ei ethol
Julian Wright Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 142 20% Heb ei ethol
Fred Eddie Roberts Annibynnol - 89 13% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 708
Etholaeth 2048
Number of ballot papers issued 713
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Y nifer a bleidleisiodd 35%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Barrie Warburton 40% Wedi'i ethol
Ben Whitehouse 28% Heb ei ethol
Julian Wright 20% Heb ei ethol
Fred Eddie Roberts 13% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Marciau ychwanegol1
Ddi-rym3
Cyfanswm a wrthodwyd4