Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Grosvenor

Bwrdeistref Sirol - Etholiadau Lleol - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Grosvenor - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Marc Jones Plaid Cymru 260 42% Wedi'i ethol
Stephen Wilson Annibynnol - 185 30% Heb ei ethol
Ray Floyd Llafur Cymru 170 28% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 615
Etholaeth 1975
Number of ballot papers issued 617
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Y nifer a bleidleisiodd 31%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Marc Jones 42% Wedi'i ethol
Stephen Wilson 30% Heb ei ethol
Ray Floyd 28% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Marciau ychwanegol2
Cyfanswm a wrthodwyd2