Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Cefn

Bwrdeistref Sirol - Etholiadau Lleol - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Cefn - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Sonia Tyger Benbow-Jones Annibynnol - 579 34% Wedi'i ethol
Y Cynghorydd Derek Wright Llafur Cymru 577 33% Wedi'i ethol
Liz Parry Llafur Cymru 572 33% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 1728
Etholaeth 3777
Number of ballot papers issued 1137
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 13
Y nifer a bleidleisiodd 30%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Sonia Tyger Benbow-Jones 34% Wedi'i ethol
Y Cynghorydd Derek Wright 33% Wedi'i ethol
Liz Parry 33% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Marciau ychwanegol1
Ddi-rym12
Cyfanswm a wrthodwyd13