Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Cartrefle

Bwrdeistref Sirol - Etholiadau Lleol - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Cartrefle - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd Ronnie Prince Annibynnol - 451 74% Wedi'i ethol
Bryan Raymond Pritchard Plaid Cymru 99 16% Heb ei ethol
Brian Thomas Patrick Halley Llafur Cymru 63 10% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 613
Etholaeth 1635
Number of ballot papers issued 615
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Y nifer a bleidleisiodd 38%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Y Cynghorydd Ronnie Prince 74% Wedi'i ethol
Bryan Raymond Pritchard 16% Heb ei ethol
Brian Thomas Patrick Halley 10% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Ddi-rym1
Cyfanswm a wrthodwyd1