Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Bryn Cefn

Bwrdeistref Sirol - Etholiadau Lleol - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Bryn Cefn - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Beverley Parry-Jones Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 215 41% Wedi'i ethol
William Derek Wainwright Llafur Cymru 129 24% Heb ei ethol
Rob Jones Annibynnol - 83 16% Heb ei ethol
Barbara Fox Roxburgh Annibynnol - 71 13% Heb ei ethol
Andrew Steven Humphreys Annibynnol - 31 6% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 529
Etholaeth 1521
Number of ballot papers issued 532
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Y nifer a bleidleisiodd 35%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Beverley Parry-Jones 41% Wedi'i ethol
William Derek Wainwright 24% Heb ei ethol
Rob Jones 16% Heb ei ethol
Barbara Fox Roxburgh 13% Heb ei ethol
Andrew Steven Humphreys 6% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Ddi-rym2
Cyfanswm a wrthodwyd2