Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Bronington

Bwrdeistref Sirol - Etholiadau Lleol - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Bronington - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd J R Skelland Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 710 67% Wedi'i ethol
Stephen James Harvey Annibynnol - 190 18% Heb ei ethol
Kath Goodchild Llafur Cymru 135 13% Heb ei ethol
Mike Adams Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 27 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 1062
Etholaeth 2554
Number of ballot papers issued 1064
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Y nifer a bleidleisiodd 42%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Y Cynghorydd J R Skelland 67% Wedi'i ethol
Stephen James Harvey 18% Heb ei ethol
Kath Goodchild 13% Heb ei ethol
Mike Adams 3% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Marciau ychwanegol2
Cyfanswm a wrthodwyd2