Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Borras Park / Parc Borras

Bwrdeistref Sirol - Etholiadau Lleol - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Borras Park / Parc Borras - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Debbie Wallice Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 507 46% Wedi'i ethol
Jim Kelly Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 276 25% Heb ei ethol
Nathan Brookfield Llafur Cymru 195 18% Heb ei ethol
Darren Picken Plaid Cymru 117 11% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 1095
Etholaeth 1964
Number of ballot papers issued 1095
Y nifer a bleidleisiodd 56%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Debbie Wallice 46% Wedi'i ethol
Jim Kelly 25% Heb ei ethol
Nathan Brookfield 18% Heb ei ethol
Darren Picken 11% Heb ei ethol