Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Acton

Bwrdeistref Sirol - Etholiadau Lleol - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Acton - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Parti Pleidleisiau %
Y Cynghorydd Geoff Lowe Annibynnol - 364 45% Wedi'i ethol
Nick Stott Llafur Cymru 230 29% Heb ei ethol
Shaun Davies Plaid Cymru 132 16% Heb ei ethol
Gemma Louise Williams Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 80 10% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 806
Etholaeth 2307
Number of ballot papers issued 810
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Y nifer a bleidleisiodd 35%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Y Cynghorydd Geoff Lowe 45% Wedi'i ethol
Nick Stott 29% Heb ei ethol
Shaun Davies 16% Heb ei ethol
Gemma Louise Williams 10% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Marciau ychwanegol2
Cyfanswm a wrthodwyd2