Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Penderfyniadau

Defnyddiwch y dewisiadau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar a wnaed gan gyrff gwneud penderfyniadau'r Cyngor.

Penderfyniadau a gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Call-ins
Polisi Risg Ffordd Galwedigaethol Diwygiedig ref: 64713/03/201822/03/20180
Commissioning, Procurement and Contract Management Strategy - 1 April 2018 - 31 March 2021 ref: 64613/03/201822/03/20180
Adult Social Care Policies ref: 64513/03/201822/03/20180
The Installation of Electric Charging Points across Wrexham County Borough ref: 64413/03/201822/03/20180
The Future Management of Football Pitches and Changing Room Facilities in Wrexham County Borough ref: 64313/03/201822/03/20180
Adolygiad o Wasanaeth Allan o Oriau'r Adran Diogelu’r Cyhoedd ref: 64213/03/201822/03/20180
Cynllun Datblygu Lleol Adnau Wrecsam (2013 - 2028) ref: 64113/03/201822/03/20180
Dyrannu Cyfrifoldebau Aelodau Arweiniol ref: 64013/03/201822/03/20180
Rhaglen Waith Gynlluniedig ref: 64813/03/201822/03/20180
Cadarnhau Cofnodion ref: 63913/03/201813/03/2018Not for call-in