Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Penderfyniadau

Defnyddiwch y dewisiadau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar a wnaed gan gyrff gwneud penderfyniadau'r Cyngor.

Penderfyniadau a gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Call-ins
Pay structures, post consultation ref: 60912/12/201721/12/20170
Review of 2017/18 Minimum Revenue Provision (MRP) Policy ref: 60712/12/201721/12/20170
Council Tax Reduction Scheme 2018/19 ref: 60612/12/201721/12/20170
Summary Quarter 2 Performance Report 2017/2018 ref: 60512/12/201721/12/20170
Management of Burials and Cremations ref: 60412/12/201721/12/20170
Cynllun Ailgartrefu Pobl Ddiamddiffyn o Syria ref: 60312/12/201721/12/20170
Management arrangements for Ty Pawb ref: 60212/12/201721/12/20170
Rhaglen Waith Gynlluniedig ref: 60812/12/201721/12/20170
Cadarnhau Cofnodion ref: 60112/12/201721/12/20170