Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Penderfyniadau

Defnyddiwch y dewisiadau chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth ynglyn â phenderfyniadau diweddar a wnaed gan gyrff gwneud penderfyniadau'r Cyngor.

Penderfyniadau a gyhoeddwyd
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Galw i mewn
Penodi Aelodau i Gyrff Allanol ref: 85508/10/201908/10/2019Ddim ar gyfer galw i mewn
Ffioedd Dewisol i’w codi gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy am roi Cyngor Cyn Cyflwyno Cais ref: 85408/10/201918/10/2019Galw i mewn wedi dod i ben
Llythyr Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2018/19 ref: 85308/10/201918/10/2019Galw i mewn wedi dod i ben
Rhaglen Gyfalaf 2019/20 - 2023/24 ref: 85208/10/201918/10/2019Galw i mewn wedi dod i ben
Canolbwyntio ar Ein Perfformiad 2018-19 ref: 85108/10/201918/10/2019Galw i mewn wedi dod i ben