Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion Pwyllgor

Cyd-bwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

Pwrpas y Pwyllgor

Mae'r amcanion y Cydbwyllgor yn cynnwys:-

 

·         Ceisio sicrhau bod harddwch naturiol yr AHNE yn cael ei ddiogelu a’i wella.

·         Cynnal a gwella gwerth cadwraeth yr AHNE.

·         Trwy ymgynghori â’r Awdurdodau, y Partneriaid a’r cyhoedd yn gyffredinol, i hyrwyddo dealltwriaeth gyhoeddus ehangach o'r rhesymau pam y dynodwyd yr AHNE

 

Pori drwy gyfarfodydd a rhaglenni ar gyfer y pwyllgor hwn

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: 01824 712589.

E-bost: dcc_admin@denbighshire.gov.uk