Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion Pwyllgor

Is-Bwyllgor o'r Bwrdd Gweithredol (Ymddiriedolaethau Corfforaethol)

Pwrpas y Pwyllgor

Cylch Gorchwyl:

(i) Gweithredu fel ymddiriedolai corfforaethol mewn cysylltiad â holl asedau eiddo’r Cyngor ar ymddiriedolaethau elusennol.  

(ii) Gwneud penderfyniadau mewn cysylltiad ag asedau elusennol er lles gorau’r elusen.

(iii) Derbyn adroddiadau ar faterion elusennol a sicrhau y cydymffurfir â gofynion y comisiwn elusennau a’r gyfraith elusennau mor bell ag y maent yn ymwneud ag asedau elusennol.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Helen Coomber. Rhelowr Pwyllgor

Ffôn: 01978 292236

E-bost: helen.coomber@wrexham.gov.uk