Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Craffu ar Ddiogelu, Cymunedau, a Lles/Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anrhefn

Pwrpas y Pwyllgor

Mae’r Pwyllgor Craffu Diogelu, Cymunedau a Lles hefyd yn gweithredu fel y Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anhrefn fel y diffinnir yn Adran 19 a 20 Deddf yr Heddlu a Chyfiawnder 2006.

 

Cylch Gorchwyl:

Sicrhau fod pobl yn Wrecsam yn teimlo’n ddiogel gyda setliadau, cymdogaeth, adeiladau a lle cynaliadwy, deniadol.  Sicrhau bod plant ac oedolion diamddiffyn yn cael eu diogelu a iechyd a lles da

 

Cyflawni swyddogaeth y Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anhrefn yn unol ag adran 19(1) o Ddeddf yr Heddlu a Chyfiawnder 2006

 

Mae dyletswyddau i gael eu cyflawni gan y pwyllgorau craffu, wedi'u rhestru yn rhan 2, mae erthygl 6 cyfansoddiad y Cyngor.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Craig Stevens. Hwylusydd Craffu

Ffôn: 01978 292253

E-bost: craig.stevens@wrexham.gov.uk