Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes

Pwrpas y Pwyllgor

Cylch Gorchwyl:

 

Sicrhau fod gan bobl ddyheadau, ac maen nhw’n medru dysgu a gwireddu eu potensial.

 

Mae dyletswyddau i gael eu cyflawni gan y pwyllgorau craffu, wedi'u rhestru yn rhan 2, mae erthygl 6 cyfansoddiad y Cyngor.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Craig Stevens. Hwylusydd Craffu

Ffôn: 01978 292253

E-bost: craig.stevens@wrexham.gov.uk