Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Safonau

Pwrpas y Pwyllgor

Bydd y Pwyllgor Safonau yn cynnwys 3 Chynghorydd a benodir yn flynyddol, yn wleidyddol gytbwys, gan y Cyngor, ynghyd â 6 Aelod Annibynnol a benodir gan y Cyngor.

Mae'r dyletswyddau i'w cyflawni gan y Pwyllgor Safonau, wedi cael eu rhestru yn Adran 8 Cyfansoddiad y Cyngor.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Helen Coomber. Rhelowr Pwyllgor

Ffôn: 01978 292236

E-bost: helen.coomber@wrexham.gov.uk