Calendr digwyddiadau
1 Gorffennaf 2019 DYDD LLUN
4.00 pm - 7.00 pm

Pwyllgor Cynllunio - Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

2 Gorffennaf 2019 DYDD MAWRTH


3 Gorffennaf 2019 DYDD MERCHER


4 Gorffennaf 2019 DYDD IAU
2.00 pm - 4.00 pm

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

5 Gorffennaf 2019 DYDD GWENER


6 Gorffennaf 2019 DYDD SADWRN


7 Gorffennaf 2019 DYDD SUL


8 Gorffennaf 2019 DYDD LLUN


9 Gorffennaf 2019 DYDD MAWRTH
10.00 am - 12.00 pm

Bwrdd Gweithredol - Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

10 Gorffennaf 2019 DYDD MERCHER
2.30 pm - 5.00 pm

Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r Amgylchedd - Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

11 Gorffennaf 2019 DYDD IAU


12 Gorffennaf 2019 DYDD GWENER
4.00 pm - 7.00 pm

CANSLO - Pwyllgor Cynllunio - Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

13 Gorffennaf 2019 DYDD SADWRN


14 Gorffennaf 2019 DYDD SUL