Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb Pwyllgor

Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r Amgylchedd, 5 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bryan Apsley 3
Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones 4
Y Cynghorydd David A Bithell 1
Y Cynghorydd Paul Blackwell 4
Y Cynghorydd Dana Davies 1
Y Cynghorydd T Alan Edwards 0
Y Cynghorydd D J Griffiths 2
Y Cynghorydd Carrie Harper 0
Y Cynghorydd R Alun Jenkins 3
Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett 1
Y Cynghorydd Gwenfair Jones 1
Y Cynghorydd Marc Jones 1
Y Cynghorydd David Maddocks 2
Y Cynghorydd M G Morris 4
Y Cynghorydd Beverley Parry-Jones 3
Y Cynghorydd Paul H Pemberton 3
Y Cynghorydd John Phillips 3
Y Cynghorydd Ronnie Prince 1
Y Cynghorydd Graham Rogers 3
Y Cynghorydd Paul Rogers 0
Y Cynghorydd Barrie Warburton 3