Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb Pwyllgor

Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol, 5 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Y Cynghorydd Bryan Apsley 4
Y Cynghorydd William Baldwin 1
Y Cynghorydd Trevor Bates 4
Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones 3
Y Cynghorydd David A Bithell 1
Y Cynghorydd Paul Blackwell 1
Y Cynghorydd Dana Davies 3
Y Cynghorydd Mike Davies 5
Y Cynghorydd D J Griffiths 1
Y Cynghorydd Carrie Harper 3
Y Cynghorydd Adrienne Jeorrett 5
Y Cynghorydd Gwenfair Jones 2
Y Cynghorydd Hugh Jones 2
Y Cynghorydd Geoff Lowe 5
Y Cynghorydd Joan Lowe 1
Y Cynghorydd John McCusker 2
Y Cynghorydd M G Morris 4
Y Cynghorydd John Pritchard 4
Y Cynghorydd Mark Pritchard 2
Y Cynghorydd Paul Roberts 3
Y Cynghorydd Paul Rogers 3
Y Cynghorydd Barrie Warburton 3
Y Cynghorydd Phil Wynn 1