Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb

Mae’r ystadegau presenoldeb canlynol yn adlewyrchu presenoldeb Aelodau yng nghyfarfodydd y Cyngor a chyfarfodydd pwyllgor statudol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Nid ydynt yn cynnwys presenoldeb yr Aelodau mewn cyfarfodydd busnes a chyfarfodydd eraill. Mae rôl cynghorwyr yn amrywio, gan gynnwys rôl yr Aelodau hynny sydd â chyfrifoldebau arbennig neu rolau arweiniol. Mae Rhan 2, Erthygl 2 Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi rôl, swyddogaeth a disgrifiad manwl o'r holl Gynghorwyr ac mae Erthygl 7.06 o'r Cyfansoddiad yn manylu ar gyfrifoldebau cyffredinol Aelodau Arweiniol.

Presenoldeb Y Cynghorydd Andy Williams

Ystadegau mynychu Y Cynghorydd Andy Williams
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:9
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 4   44%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:5   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   56%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd..
(nis)
Nid yw’r wybodaeth yma’n cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod..

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Andy Williams
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
25/09/2019 Cyngor ,25/09/2019 Yn bresennol
Cyfarfod Preifat, 03/07/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad
02/10/2019 Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad ,02/10/2019 Yn bresennol
Cyfarfod Preifat, 04/12/2019 Disgwyliedig
01/07/2019 Pwyllgor Cynllunio ,01/07/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad
29/07/2019 Pwyllgor Cynllunio ,29/07/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad
02/09/2019 Pwyllgor Cynllunio ,02/09/2019 Yn bresennol
07/10/2019 Pwyllgor Cynllunio ,07/10/2019 Yn bresennol
18/10/2019 Pwyllgor Cynllunio ,18/10/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad
04/11/2019 Pwyllgor Cynllunio ,04/11/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad
02/12/2019 Pwyllgor Cynllunio ,02/12/2019 Disgwyliedig