Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb

Mae’r ystadegau presenoldeb canlynol yn adlewyrchu presenoldeb Aelodau yng nghyfarfodydd y Cyngor a chyfarfodydd pwyllgor statudol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Nid ydynt yn cynnwys presenoldeb yr Aelodau mewn cyfarfodydd busnes a chyfarfodydd eraill. Mae rôl cynghorwyr yn amrywio, gan gynnwys rôl yr Aelodau hynny sydd â chyfrifoldebau arbennig neu rolau arweiniol. Mae Rhan 2, Erthygl 2 Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi rôl, swyddogaeth a disgrifiad manwl o'r holl Gynghorwyr ac mae Erthygl 7.06 o'r Cyfansoddiad yn manylu ar gyfrifoldebau cyffredinol Aelodau Arweiniol.

Presenoldeb Y Cynghorydd Andy Williams

Ystadegau mynychu Y Cynghorydd Andy Williams
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 4   27%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:7   64% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):11   73%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd..
(nis)
Nid yw’r wybodaeth yma’n cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod..

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Andy Williams
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
27/03/2019 Cyngor ,27/03/2019 Yn bresennol
21/05/2019 Cyngor ,21/05/2019 Yn bresennol
22/05/2019 Cyngor ,22/05/2019 Yn bresennol
05/06/2019 Cyngor ,05/06/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad
13/06/2019 Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad ,13/06/2019 Absennol
Cyfarfod Preifat, 03/07/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad
01/04/2019 Pwyllgor Cynllunio ,01/04/2019 Absennol
07/05/2019 Pwyllgor Cynllunio ,07/05/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad
17/05/2019 Pwyllgor Cynllunio ,17/05/2019 Disgwyliedig
17/05/2019 Pwyllgor Cynllunio ,17/05/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad
03/06/2019 Pwyllgor Cynllunio ,03/06/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad
Cyfarfod Preifat, 14/06/2019 Absennol
14/06/2019 Pwyllgor Cynllunio ,14/06/2019 Absennol
01/07/2019 Pwyllgor Cynllunio ,01/07/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad
29/07/2019 Pwyllgor Cynllunio ,29/07/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad
02/09/2019 Pwyllgor Cynllunio ,02/09/2019 Yn bresennol