Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb

Mae’r ystadegau presenoldeb canlynol yn adlewyrchu presenoldeb Aelodau yng nghyfarfodydd y Cyngor a chyfarfodydd pwyllgor statudol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Nid ydynt yn cynnwys presenoldeb yr Aelodau mewn cyfarfodydd busnes a chyfarfodydd eraill. Mae rôl cynghorwyr yn amrywio, gan gynnwys rôl yr Aelodau hynny sydd â chyfrifoldebau arbennig neu rolau arweiniol. Mae Rhan 2, Erthygl 2 Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi rôl, swyddogaeth a disgrifiad manwl o'r holl Gynghorwyr ac mae Erthygl 7.06 o'r Cyfansoddiad yn manylu ar gyfrifoldebau cyffredinol Aelodau Arweiniol.

Presenoldeb Y Cynghorydd John Phillips

Ystadegau mynychu Y Cynghorydd John Phillips
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:26
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 20   77%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:5   83% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   23%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd..
(nis)
Nid yw’r wybodaeth yma’n cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod..

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd John Phillips
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
20/02/2019 Cyngor ,20/02/2019 Yn bresennol
27/03/2019 Cyngor ,27/03/2019 Yn bresennol
21/05/2019 Cyngor ,21/05/2019 Yn bresennol
22/05/2019 Cyngor ,22/05/2019 Absennol
05/06/2019 Cyngor ,05/06/2019 Yn bresennol
13/02/2019 Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r Amgylchedd ,13/02/2019 Yn bresennol
13/03/2019 Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r Amgylchedd ,13/03/2019 Disgwyliedig
10/04/2019 Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r Amgylchedd ,10/04/2019 Yn bresennol
08/05/2019 Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r Amgylchedd ,08/05/2019 Yn bresennol
12/06/2019 Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r Amgylchedd ,12/06/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad
10/07/2019 Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r Amgylchedd ,10/07/2019 Yn bresennol
Cyfarfod Preifat, 10/07/2019 Disgwyliedig
04/02/2019 Pwyllgor Cynllunio ,04/02/2019 Yn bresennol
04/03/2019 Pwyllgor Cynllunio ,04/03/2019 Yn bresennol
01/04/2019 Pwyllgor Cynllunio ,01/04/2019 Yn bresennol
07/05/2019 Pwyllgor Cynllunio ,07/05/2019 Yn bresennol
17/05/2019 Pwyllgor Cynllunio ,17/05/2019 Disgwyliedig
17/05/2019 Pwyllgor Cynllunio ,17/05/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad
03/06/2019 Pwyllgor Cynllunio ,03/06/2019 Yn bresennol
Cyfarfod Preifat, 14/06/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad
14/06/2019 Pwyllgor Cynllunio ,14/06/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad
01/07/2019 Pwyllgor Cynllunio ,01/07/2019 Yn bresennol
28/01/2019 Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol ,28/01/2019 Yn bresennol
25/02/2019 Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol ,25/02/2019 Yn bresennol
25/03/2019 Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol ,25/03/2019 Yn bresennol
23/04/2019 Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol ,23/04/2019 Yn bresennol
20/05/2019 Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol ,20/05/2019 Yn bresennol
24/06/2019 Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol ,24/06/2019 Yn bresennol
22/07/2019 Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol ,22/07/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad