Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb

Mae’r ystadegau presenoldeb canlynol yn adlewyrchu presenoldeb Aelodau yng nghyfarfodydd y Cyngor a chyfarfodydd pwyllgor statudol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Nid ydynt yn cynnwys presenoldeb yr Aelodau mewn cyfarfodydd busnes a chyfarfodydd eraill. Mae rôl cynghorwyr yn amrywio, gan gynnwys rôl yr Aelodau hynny sydd â chyfrifoldebau arbennig neu rolau arweiniol. Mae Rhan 2, Erthygl 2 Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi rôl, swyddogaeth a disgrifiad manwl o'r holl Gynghorwyr ac mae Erthygl 7.06 o'r Cyfansoddiad yn manylu ar gyfrifoldebau cyffredinol Aelodau Arweiniol.

Presenoldeb Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones

Ystadegau mynychu Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:25
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 22   88%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:2   67% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   12%

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd..
(nis)
Nid yw’r wybodaeth yma’n cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod..

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Sonia Benbow-Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
20/02/2019 Cyngor ,20/02/2019 Yn bresennol
27/03/2019 Cyngor ,27/03/2019 Yn bresennol
21/05/2019 Cyngor ,21/05/2019 Yn bresennol
22/05/2019 Cyngor ,22/05/2019 Yn bresennol
05/06/2019 Cyngor ,05/06/2019 Absennol
28/02/2019 Pwyllgor Archwilio ,28/02/2019 Yn bresennol
26/03/2019 Pwyllgor Archwilio ,26/03/2019 Disgwyliedig
28/03/2019 Pwyllgor Archwilio ,28/03/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad
30/05/2019 Pwyllgor Archwilio ,30/05/2019 Yn bresennol
13/02/2019 Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r Amgylchedd ,13/02/2019 Yn bresennol
13/03/2019 Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r Amgylchedd ,13/03/2019 Yn bresennol
10/04/2019 Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r Amgylchedd ,10/04/2019 Yn bresennol
08/05/2019 Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r Amgylchedd ,08/05/2019 Yn bresennol
12/06/2019 Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r Amgylchedd ,12/06/2019 Yn bresennol
10/07/2019 Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r Amgylchedd ,10/07/2019 Yn bresennol
Cyfarfod Preifat, 10/07/2019 Disgwyliedig
06/02/2019 Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad ,06/02/2019 Yn bresennol
06/03/2019 Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad ,06/03/2019 Yn bresennol
13/06/2019 Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad ,13/06/2019 Yn bresennol
Cyfarfod Preifat, 03/07/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad
27/02/2019 Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol ,27/02/2019 Yn bresennol
27/03/2019 Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol ,27/03/2019 Yn bresennol
02/05/2019 Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol ,02/05/2019 Yn bresennol
15/05/2019 Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol ,15/05/2019 Yn bresennol
26/06/2019 Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a’r Drefn Lywodraethol ,26/06/2019 Yn bresennol
21/02/2019 Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes ,21/02/2019 Yn bresennol
11/04/2019 Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes ,11/04/2019 Yn bresennol