Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Presenoldeb

Mae’r ystadegau presenoldeb canlynol yn adlewyrchu presenoldeb Aelodau yng nghyfarfodydd y Cyngor a chyfarfodydd pwyllgor statudol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Nid ydynt yn cynnwys presenoldeb yr Aelodau mewn cyfarfodydd busnes a chyfarfodydd eraill. Mae rôl cynghorwyr yn amrywio, gan gynnwys rôl yr Aelodau hynny sydd â chyfrifoldebau arbennig neu rolau arweiniol. Mae Rhan 2, Erthygl 2 Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi rôl, swyddogaeth a disgrifiad manwl o'r holl Gynghorwyr ac mae Erthygl 7.06 o'r Cyfansoddiad yn manylu ar gyfrifoldebau cyffredinol Aelodau Arweiniol.

Presenoldeb Y Cynghorydd Marc Jones

Ystadegau mynychu Y Cynghorydd Marc Jones
Ystadegyn Cyfrif Canran
Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol:8
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   75%
Derbyniwyd Ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   25%
Hefyd yn bresennol:2

Eglurhad o Gyfrifiadau'r Ystadegau

Cyfanswm y nifer a ddisgwylir i fod yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw..
Hefyd yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd..
(nis)
Nid yw’r wybodaeth yma’n cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod..

Dewisiadau Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Marc Jones
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
09/07/2019 Bwrdd Gweithredol ,09/07/2019 Hefyd yn bresennol
25/09/2019 Cyngor ,25/09/2019 Yn bresennol
25/07/2019 Pwyllgor Archwilio ,25/07/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad
24/09/2019 Pwyllgor Archwilio ,24/09/2019 Yn bresennol
10/07/2019 Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r Amgylchedd ,10/07/2019 Derbyniwyd Ymddiheuriad
Cyfarfod Preifat, 10/07/2019 Disgwyliedig
18/09/2019 Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r Amgylchedd ,18/09/2019 Yn bresennol
16/10/2019 Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a'r Amgylchedd ,16/10/2019 Yn bresennol
Cyfarfod Preifat, 03/07/2019 Yn bresennol
02/10/2019 Pwyllgor Craffu ar Gyflogaeth, Busnes a Buddsoddiad ,02/10/2019 Yn bresennol
Cyfarfod Preifat, 04/12/2019 Disgwyliedig
01/07/2019 Pwyllgor Cynllunio ,01/07/2019 Hefyd yn bresennol